Sửa laptop tại nhà

Showing 49–64 of 267 results

Thay màn hình laptop Lenovo 12.5 inch chính hãng

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 12.5 inch chính hãng
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Thay màn hình laptop Lenovo 12.5 inch tại nhà Hà Nội uy tín,chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt chỉ sau 15 phút. Màn hình chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng. Liên hệ: 046.2915.456

Thay màn hình laptop Lenovo 13.1 inch chính hãng

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 13.1 inch chính hãng
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Thay màn hình laptop Lenovo 13.1 inch tại nhà Hà Nội uy tín,chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt chỉ sau 15 phút. Màn hình chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng. Liên hệ: 046.2915.456

Thay màn hình laptop Lenovo 13.3 inch chính hãng

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 13.3 inch chính hãng
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Thay màn hình laptop Lenovo 13.3 inch tại nhà Hà Nội uy tín,chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt chỉ sau 15 phút. Màn hình chính hãng 100%, bảo hành 12 tháng. Liên hệ: 046.2915.456

Thay màn hình laptop Lenovo 14.0 inch chính hãng

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 14.0 inch chính hãng
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Dịch vụ thay màn hình laptop Lenovo 14.0 inch tại nhà Hà Nội uy tín,chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt chỉ sau 15′. Màn hình chính hãng 100%, bảo hành 1 năm. Liên hệ: 046.2915.456

Thay màn hình laptop Lenovo 14.1 inch chính hãng

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 14.1 inch chính hãng
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Dịch vụ thay màn hình laptop Lenovo 14.1 inch tại nhà Hà Nội uy tín,chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt chỉ sau 15′. Màn hình chính hãng 100%, bảo hành 1 năm. Hotline: 046.2915.456

Thay màn hình laptop Lenovo 15.6 inch chính hãng

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 15.6 inch chính hãng
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

Thay màn hình laptop Lenovo 17.1 inch chính hãng

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 17.1 inch chính hãng
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Dịch vụ thay màn hình laptop Lenovo 17.1 inch tại nhà Hà Nội uy tín,chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt chỉ sau 15 phút. Màn hình chính hãng 100%, bảo hành 1 năm. Hotline: 046.2915.456

Thay màn hình laptop Lenovo 17.3 inch chính hãng tại Hà Nội

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Có sẵn
 • Model: Thay màn hình laptop Lenovo 17.3 inch chính hãng tại Hà Nội
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

Thay bàn phím laptop Acer Aspire 4736, 4736Z, 4736G, 4736ZG

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Có Sẵn
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer Aspire 4736, 4736Z, 4736G, 4736ZG
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Thay bàn phím laptop Acer Aspire 4736, 4736Z, 4736G, 4736ZG tại nhà Hà Nội giá rẻ. Bàn phím chính hãng 100%, bảo hành 1 năm. Gọi ngay: 046.2915.456

Thay bàn phím laptop Acer Aspire 4745, 4745G

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Có sẵn
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer Aspire 4745, 4745G
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Dịch vụ thay bàn phím laptop Acer Aspire 4745 – 4745G uy tín, chuyên nghiệp nhất Hà Nội. Bàn phím chính hãng 100%, bảo hành 1 năm. Gọi ngay: 046.2915.456

Thay bàn phím laptop Acer Aspire 5750, 5750Z, 5750G

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Có sẵn
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer Aspire 5750, 5750Z, 5750G
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Chuyên cung cấp và thay bàn phím laptop Acer Aspire 5750, 5750Z, 5750G tại nhà Hà Nội uy tín. Cam kết bàn phím chính hãng 100%. Bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Liên hệ: 046.2915.456

Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 471, V3 471G

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 471, V3 471G
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Dịch vụ thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 471 – V3 471G tại nhà Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp. Cam kết bàn phím chính hãng 100%. Bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Liên hệ: 046.2915.456

Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 551G

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 551G
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 551G tại nhà Hà Nội uy tín – chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt tận nơi sau 15 phút. Bàn phím laptop chính hãng 100%.  Liên hệ: 046.2915.456

Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 551

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 551
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Thay bàn phím laptop Acer Aspire V3 551 tại nhà Hà Nội uy tín – chuyên nghiệp. Cam kết KTV có mặt tận nơi sau 15 phút. Bàn phím laptop chính hãng 100%. Liên hệ: 046.2915.456

Thay bàn phím laptop Acer 5820, 5820T, 5820TG

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer 5820, 5820T, 5820TG
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Dịch vụ thay bàn phím laptop Acer 5820 – 5820T – 5820TG tại nhà Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp. Cam kết bàn phím chính hãng 100%. Bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Liên hệ: 046.2915.456 – 046.2915.45

Thay bàn phím laptop Acer 5810, 5810T, 5810TG

 • Giá: Call 0246.2915.456
 • Kho hàng: Sẵn hàng
 • Model: Thay bàn phím laptop Acer 5810, 5810T, 5810TG
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Thông số kỹ thuật:

  Dịch vụ thay bàn phím laptop Acer 5810 – 5810T – 5810TG tại nhà Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp. Cam kết bàn phím chính hãng 100%. Bảo hành 1 năm 1 đổi 1. Liên hệ Hotline: 046.2915.456